Kulak- Burun- Boğaz Polikliniği

Kulak- Burun- Boğaz Polikliniği

KBB Uzmanları kulak, burun, boğaz ve bu organlarla ilişkili baş ve boyun yapılarında meydana gelen hastalık ve rahatsızlıkları olan hastaların tıbbi ve cerrahi tedavisini yapmaya yönelik uzmanlık eğitimini almış olan hekimlerdir. Tıbbi ve cerrahi tedavisi KBB Uzmanları tarafından yapılan hastalık ve rahatsızlıklar genel olarak aşağıdaki gibi sıralanabilir.

Kulak-Burun-Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Polikliniği

 Hastanemiz Kulak-Burun Boğaz Hastalıkları, Baş ve Boyun Cerrahisi Kliniğinde günümüz koşullarını takip eden modern tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir.

Burun ve Yüz Estetiği Uygulamaları:

Hastanemizde kapalı ve açık cerrahi tekniklerle fonksiyonel ve estetik burun cerrahisi en sık yaptığımız operasyonlardandır. Ayrıca yüz bölgesine botox, dolgu ve PRP uygulamaları kliniğimizde konforlu koşullarda yapılmaktadır.

Burun ve Sinüs Hastalıkları:

Burun Eğriliği ve Burun Eti Büyümesi ve Tedavisi;  septum deviasyonu dediğimiz burun içindeki eğrilikler ve konka hipertrofisi adı verdiğimiz burun eti büyümesi hastalıkları ameliyathanemizde bulunan modern cihazlar ve ekipmanlar ile tedavisi konforlu ve tamponsuz olarak yapılmaktadır.

Sinüs Hastalıkları ve Tedavisi:  Kronik sinüzit ve nazal polip tedavisinde uygulanan Endoskopik Sinüs Cerrahisi ameliyathanemiz koşullarında gelişmiş endovizyon ve microdebrider sistemlerimiz ile  sıklıkla yapılan operasyonlarımızdandır. Nadir gözükmesine rağmen paranazal sinüs tümörleri cerrahisi de merkezimizde yapılabilmektedir.

Kulak Hastalıkları:

Dış Kulak Yolu ve Kulak Kepçesi  Hastalıkları; Kepçe kulak gibi kulak kepçesi problemleri özellikle çocukluk çağında sık yaptığımız operasyonlardandır. Ayrıca dış kulak yolu kitle ve tümörleri, kulak kepçesi kitleleri vb gibi hastalıklar tedavi edilebilmektedir.

Orta Kulak Hastalıkları: Kronik orta kulak iltihapları operasyonları  ve kulak zarı deliği operasyonları, orta kulak tümörleri  ve cerrahisi tedavileri yapılmaktadır.

İç Kulak Hastalıkları: İşitme kayıpları ve tedavileri, baş dönmesi nedenleri ve tedavileri yapılabilmektedir.

Alerji Hastalıkları: Toplumda çok sık görülen alerjik rinit sebeplerini araştırmak ve tedavisini uygulamak servisimizde başarılı bir şekilde yapılabilmektedir.

Boğaz Hastalıkları;

Bademcik ve Geniz Eti Problemleri; KBB pratiğinde en sık görülen geniz eti ve bademcik hastalıkları tedavisi ve cerrahisi hastanemizde uzman hekimlerimizce başarı ile yapılabilmektedir. Bademcik ameliyatında kullanılan farklı teknikler ameliyathane koşullarımızda uygun hastalara yapılabilmektedir.

Horlama ve Uyku Apnesi Cerrahisi; Uyku testi sonucuna göre hastalık tanısı konulan vakalarımızda doğru bölgelere uygun cerrahi yöntemler ameliyathanemizde yapılabilmektedir. Son yıllarda apne cerrahisinde kullanım sıklığı giderek artan Uyku Endoskopisi yöntemi ameliyathane koşullarımızda yapılabilmektedir. Uyku endokopisinde tecrübeli uzmanlarımızca doğru anatomik bölge saptanıp uygun cerrahiler yapılabilmektedir.

Ses Hastalıkları; Günlük iletişimimizi sağlayan sesimizin problemleri ve hastalıklarının tedavisi başarı ile yapılabilmektedir.

Baş ve Boyun Cerrahisi;

Gırtlak Hastalıkları ve Tedavisi; Toplumda giderek artan sıklıkta ortaya çıkmakta olan gırtlak (larenks) hastalıkları tedavisi hastanemizde başarı ile yapılabilmektedir.  Larenks tümörü tedavisinde uygulanan kapalı ve açık cerrahiler uygun hastaya göre yapılabilmektedir.

Tiroid Hastalıkları ve Tedavisi: Ülkemizde endemik olarak sık görülen guatr hastalığının cerrahisi servisimizde uzman hekim tarfından yapılabilmektedir. Tiroidektomi ameliyatımızda hastalarımızın isteğine göre ses tellerine çalıştıran siniri gösteren monitörizasyon yöntemi  yapılabilmektedir.

Boyun Kitleleri ve Tedavisi: Boynun anatomik lokalizasyonuna göre ortaya çıkan kitlelerin nedeninin araştırılması ve cerrahi tedavisi servisimizde yapılabilmektedir.

Dudak ve Oral Kavite Tümörleri; Sigara nedeni ile toplumda sık görülen dudak ve oral kavite tümörlerinin tedavisi hastanemizde yapılabilmektedir.

Tükrük Bezi Hastalıkları; Major tükrük bezleri olarak adlandırılan parotis ve submandibuler glanda ait kitle ve tümörlerinin tedavisi hastanemizde yapılabilmektedir. Hastalarımızın isteğine göre yüz sinirini gösteren moniötrizasyon yöntemi hastanemiz koşullarında yapılabilmektedir.

 

 

 

 

Vitale Hastanesi

0242 345 2828 (pbx)

UZMANLARIMIZA SORUN